vợ chồng a phủ

Đề liên hệ cảnh mùa xuân ở Hồng Ngài với Chí Phèo buổi sáng hôm sau

CỤM CHUYÊN MÔN IV                  ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG Trường THPT Mạc Đĩnh Chi                                        Môn thi: Ngữ…

Đọc tiếp

Đề văn liên hệ Vợ chồng A Phủ và Hai đứa trẻ, đề 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPTQG                                                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                                          MÔN THI: NGỮ VĂN…

Đọc tiếp