vợ chồng a phủ

Nghị luận hai câu nói của nhân vật Mỵ- Đề thi theo hướng mới 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA              QUẢNG NGÃI                                                                          NĂM 2019…

Đọc tiếp

Đề thi thử về tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                             Bài thi: NGỮ VĂN               LÊ KHIẾT                            Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian…

Đọc tiếp

Đề thi bài Vợ chồng A Phủ theo hướng mới 2019

SỞ GD&ĐT TP.HCM                                             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM 2018-2019 TRƯỜNG THPT BÌNH HƯNG HÒA                                                      Môn: Ngữ văn…

Đọc tiếp