No Image

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn Việt Bắc- Từ ấy

Tháng Hai 27, 2019 Quản Trị Viên 0

  ĐỀ SỐ 11- LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN NĂM 2019                                                                                                                                                                   ( Thời gian: 120 phút) Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc […]

No Image

Đề thi thử THPT QG môn Văn liên hệ Việt Bắc và Từ ấy. đề 3

Tháng Ba 25, 2018 Quản Trị Viên 2

LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN NĂM 2018                                                                                                                                                                     ( Thời gian: 120 phút) Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Các nhà tâm lý học […]