tây tiến

Đề thi theo hướng mới : Cảm nhận hai đoạn thơ Tây Tiến Quang Dũng

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA              QUẢNG NGÃI                                                                          NĂM…

Đọc tiếp

Đề liên hệ hình tượng người lính trong Tây tiến và Việt Bắc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                                     ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG                          MÔN: Ngữ văn – KHỐI…

Đọc tiếp