No Image

Đề thi theo hướng mới : Cảm nhận hai đoạn thơ Tây Tiến Quang Dũng

Tháng Tư 27, 2019 Quản Trị Viên 0

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA              QUẢNG NGÃI                                                                          NĂM 2019 TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                               Bài […]

No Image

Đề liên hệ hình tượng người lính trong Tây tiến và Việt Bắc

Tháng Bảy 24, 2018 Quản Trị Viên 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                                     ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG                          MÔN: Ngữ văn – KHỐI 12                                                      —————                                                  Thời gian […]