No Image

Nhân cách nhà Nho chân chính trong hai bài thơ: Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm và Bài ca ngắn đi trên bãi cát Cao Bá Quát

Tháng Năm 18, 2019 Quản Trị Viên 0

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)                                                                                                Môn: NGỮ VĂN Câu 1: (8.0 điểm) Một cậu bé đang đùa nghịch […]