No Image

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Long : Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo, vì vậy nó đòi hỏi người sáng tác phải có phong cách nổi bật, tức là có nét gì đó rất riêng, mới lạ thể hiện trong tác phẩm của mình

Tháng Năm 18, 2019 Quản Trị Viên 0

  ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)                                                       Ngày thi: 09/ 10/ 2016   […]