No Image

Đề và đáp án HSG văn 11 Thanh Hóa 2019

Tháng Năm 2, 2019 Quản Trị Viên 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH               THANH HÓA                                         NĂM HỌC 2018- 2019   ĐỀ CHÍNH THỨC                    […]

No Image

Đề văn liên hệ Vợ chồng A Phủ và Hai đứa trẻ, đề 2

Tháng Năm 7, 2018 Quản Trị Viên 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPTQG                                                                             NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                                          MÔN THI: NGỮ VĂN                                                                                     Thời gian làm bài: […]