No Image

Giáo án bài Việt Bắc-Tố Hữu

Tháng Mười Một 15, 2016 Quản Trị Viên 0

Giáo án bài Việt Bắc-Tố Hữu, Soạn bài Việt Bắc  Tiết PPCT:  19+20                                Ngày soạn: 15/10/2016 Tuần dạy: 7                                           Ngày dạy: Đọc văn: […]