Giáo án Ngữ văn 11

Giáo án "Chữ người Tử tù" Nguyễn Tuân

Bài giảng truyện ngắn: Chữ người tử tù                                                                        (Nguyễn Tuân) Tiết 1 Ngày soạn:                                                         Ngày dạy: Mục tiêu bài…

Đọc tiếp