Giá trị nhân văn trong truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân

Rate this post

Đề bài :
Từ truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về nhận định: Một tác phẩm văn học hay thường chứa đựng trong nó những giá trị nhân văn cao đẹp.
Định hướng cách làm
Có thể triển khai theo nhiều cách nhưng bài viết cần làm rõ được các ý chính sau:
a/ Mở bài: (0.5)
– Dẫn dắt vào vấn đề
– Nêu nhận định và khẳng định ý kiến đó là chính xác.
b/ Thân bài:
– Giải thích nhận định: (0,5)
– Phân tích chứng minh, làm sáng tỏ ý kiến bằng dẫn chứng từ truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân: Đặt các nhân vật vào một tình huống éo le, Kim Lân đã làm nổi bật được nhiều giá trị nhân bản sâu sắc:
+ Dù không có những lời kết tội to tác, tác phẩm vẫn tố cáo một cách thật sâu sắc tội ác của bọn thực dân, phát xít và tay sai đã gây ra nạn đói khủng khiếp năm 1945. Bóng tối và cái chết phủ xuống mọi nơi. Trong hoàn cảnh ấy, giá trị con người thật rẻ rúng. Người ta có thể quên đi danh dự, có thể nhận theo không người khác chỉ với vài ba bát bánh đúc. (1,5)
+ Tố cáo kẻ thù, Kim Lân cũng đồng thời cảm thông và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của người lao động (nhất là những người phụ nữ, người mẹ). DC
+ Một trong những đặc sắc nổi bật làm nên giá trị nhân đạo sâu sắc của truyện là sự khám phá ra vẻ đẹp tinh thần của người nông dân Việt Nam: dù ở trong những tình huống bi thảm đến đâu, dù kề bên cái chết họ vẫn khao khát hạnh phúc, vẫn hướng về ánh sáng, vẫn vững tin vào sự sống và tương lai. (1,5)
– Đánh giá chung vấn đề: (0,5)
+ Giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung .
+ Khẳng định lại vấn đề.
c/ Kết bài:
Khái quát lại vấn đề, rút ra bài học cho bản thân (0,5)
Xem thêm :Tổng hợp những đề thi về các tác phẩm trọng tâm lớp 12
Tuyển tập đề thi và những bài văn hay về vợ nhặt

Bài viết liên quan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*