No Image

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Long : Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo, vì vậy nó đòi hỏi người sáng tác phải có phong cách nổi bật, tức là có nét gì đó rất riêng, mới lạ thể hiện trong tác phẩm của mình

Tháng Năm 18, 2019 Quản Trị Viên 0

  ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)                                                       Ngày thi: 09/ 10/ 2016   […]

No Image

Nhân cách nhà Nho chân chính trong hai bài thơ: Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm và Bài ca ngắn đi trên bãi cát Cao Bá Quát

Tháng Năm 18, 2019 Quản Trị Viên 0

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)                                                                                                Môn: NGỮ VĂN Câu 1: (8.0 điểm) Một cậu bé đang đùa nghịch […]

No Image

Đề thi học sinh giỏi : Mỗi nghệ sĩ có thể đến với văn chương và cuộc đời bằng con đường riêng của mình

Tháng Năm 18, 2019 Quản Trị Viên 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG ĐỀ CHÍNH THỨC       (Đề thi gồm có 01 trang) […]