Đề so sánh Tây tiến và Đàn ghi ta của Lorca

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA              QUẢNG NGÃI                                                                          NĂM 2019…

Đọc tiếp

Đề thi Chiếc thuyền ngoài xa :những khám phá, suy ngẫm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng trong hai đoạn văn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA              QUẢNG NGÃI                                                                          NĂM 2019…

Đọc tiếp

Nghị luận hai câu nói của nhân vật Mỵ- Đề thi theo hướng mới 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA              QUẢNG NGÃI                                                                          NĂM 2019…

Đọc tiếp

Đề thi thử về tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                             Bài thi: NGỮ VĂN               LÊ KHIẾT                            Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian…

Đọc tiếp

Đề thi theo hướng mới : Cảm nhận hai đoạn thơ Tây Tiến Quang Dũng

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA              QUẢNG NGÃI                                                                          NĂM…

Đọc tiếp