No Image

Đề liên hệ hình tượng người lính trong Tây tiến và Việt Bắc

Tháng Bảy 24, 2018 Quản Trị Viên 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                                     ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG                          MÔN: Ngữ văn – KHỐI 12                                                      —————                                                  Thời gian […]

No Image

Đề liên hệ cảnh mùa xuân ở Hồng Ngài với Chí Phèo buổi sáng hôm sau

Tháng Bảy 24, 2018 Quản Trị Viên 0

CỤM CHUYÊN MÔN IV                  ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG Trường THPT Mạc Đĩnh Chi                                        Môn thi: Ngữ Văn                                                                                   Thời gian […]