Category Archives: Tài liệu Khối 10

Phân biệt cách thức xây dựng đoạn văn: Diễn dịch, quy nạp, móc xích, tổng phân hợp,song hành, rút gọn

Phương pháp nhận biết các hình thức đoạn văn + Các cách thức xây dựng đoạn văn gồm có diễn dịch, quy nạp, móc xích, tổng phân hợp, song hành, rút gọn. Thông thường, có hai kiếu bài liên quan đến cách thức xây đựng đoạn văn: Kiểu bài thứ nhất là yêu cầu học… Read More »

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn của học sinh 2

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn đoạt giải, bài liên môn về môi trường BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CHỦ ĐỀ :HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH Tên tình huống:      HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÍNH… Read More »

Tải đề cương Ngữ văn 10 kì 2

ĐỀ CƯƠNG NGHỊ LUẬN VĂN HỌC LỚP 10, KÌ 2 Những bài trọng tâm cần ôn tập : 1.Phú sông Bạch Đằng 2.Đại cáo Bình Ngô ( Tác giả, tác phẩm ) 3.Khái quát lịch sử tiếng Việt Chuyện Chức Phán Sự đền Tản Viên Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt Tình cảnh… Read More »

Cách thức trình bày đoạn văn: Diễn dịch- quy nạp- song hành- móc xích- tổng phân hợp…

TRÌNH TỰ LẬP LUẬN/CÁCH THỨC TRÌNH BÀY ĐOẠN VĂN Đoạn văn có nhiều cách trình bày :Diễn dịch- quy nạp- song hành- móc xích- tổng phân hợp…Bài viết dưới đây khái quát lí thuyết và đoạn văn mẫu tham khảo cho học sinh để làm tốt bài thi môn Ngữ văn. 1. Đoạn văn diễn… Read More »

Ôn tập Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy

Hướng dẫn cách ôn tập Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy. Phần 1 : Các dạng đề thi về Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy Phần 2 : Kiến thức cơ bản cần nắm vững Về Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy  các em ôn tập theo những dạng đề như… Read More »