Tag Archives: việt bắc

Tổng hợp Full tài liệu, đề thi và bài văn mẫu về Việt Bắc, hướng dẫn luyện thi THPT Quốc gia môn văn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ Văn, đề 39

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn. Đề thi thử theo cấu trúc mới. Đọc hiểu bài thơ Tự sự. Tính dân tộc trong 8 câu đầu bài thơ Việt Bắc- Tố Hữu. Hình tượng đất nước- Nguyễn Khoa Điềm    SỞ GD&ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG         (Đề thi có… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn , đề số 34

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia soạn theo cấu trúc mới, có đáp án chi tiết. Đề đọc hiểu Mãi mãi tuổi hai mươi.  Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ: Ta về, mình có nhớ ta  SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC MÃ ĐỀ: 813   ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT… Read More »

Đề thi thử THPT QG môn văn 2017, đề 28

Đề thi thử THPT QG môn văn 2017. Nghị luận xã hội  trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cảm nhận bức tranh tứ bình Việt Bắc- Tố Hữu SỞ GDĐT SƠN LA       TRƯỜNG THPT SỐP CỘP                        NĂM HỌC 2016 – 2017                                                                 MÔN NGỮ VĂN… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- Đề 20

Bộ đề thi thử môn Văn chuẩn cấu trúc. Cảm nhận đoạn thơ trong bài Việt Bắc, Chứng minh ý kiến :Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên đến trình độ là thơ rất đỗi trữ tình SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2      (Đề thi… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- đề 18

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn chuẩn cấu trúc.Đề đọc hiểu Một thời đại trong thi ca. So sánh Tây Tiến – Việt Bắc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA   ĐỀ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: Ngữ văn (Thời gian làm bài: 120 phút)  ĐỌC HIỂU (3,0… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- đề số 11

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn chuẩn cấu trúc. đề đọc hiểu Ếch ngồi đáy giếng.Bài thơ “Việt Bắc” (Tố Hữu) là khúc tình ca và cũng là khúc tráng ca về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến” ĐỀ THI MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA MÔN VĂN  Thời… Read More »