Tag Archives: Vào phủ chúa Trịnh

Phân tích đoạn Vào phủ Chúa Trịnh của Lê Hữu Trác, hướng dẫn ôn tập,tổng hợp những  đề thi và bài văn phân tích về đoạn trích

Giáo án theo định hướng phát triển năng lực : Vào phủ chúa Trịnh- Lê Hữu Trác

Giáo án theo định hướng phát triển năng lực : Vào phủ chúa Trịnh- Lê Hữu Trác Soạn bài Vào Phủ chúa Trịnh Ngữ văn 11 VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH Bài dạy     : (Trích Thượng kinh kí sự) Ngày soạn: 26/8/2016 Tuần         :    1 Tiết PPCT:    1   -Lê Hữu Trác- Mục tiêu cần đạt:… Read More »