Tag Archives: Tuyên ngôn độc lập

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, hướng dẫn cách ôn tập, bộ đề luyện thi có đáp án và bài văn mẫu tham khảo luyện thi THPT Quốc gia

Bàn về sức thuyết phục của bản Tuyên ngôn độc lập- Hồ Chí Minh

Bình luận về sức thuyết phục của bản Tuyên ngôn độc lập- Hồ Chí Minh. Bài làm: TNĐL là một tác phẩm chứa nhiều giá trị. Nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, giá trị nào của tác phẩm này cũng thật sâu sắc. Về mặt thể loại văn học, Tuyên Ngôn Độc Lập là một áng… Read More »

Nghị luận xã hội về "Tuyên ngôn độc lập" Hồ Chí Minh

Đề bài : Từ “Tuyên ngôn độc lập” (Hồ Chí Minh), anh/chị có suy nghĩ gì về độc lập, tự do trong thời đại ngày nay đối với dân tộc và mỗi cá nhân. Định hướng cách làm: Mở bài: +Giới thiệu tác giả tác phẩm +Giới thiệu vấn đề nghị luận: Vấn đề cần… Read More »

Đề thi Ngữ Văn 12: Đọc hiểu Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh

I. Phần đọc hiểu Đọc đoạn trích Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh và trả lời câu hỏi       Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng… Read More »