Tag Archives: trao duyên

Hướng dẫn ôn tập bài Trao Duyên ( Truyện Kiều- Nguyễn Du), bộ đề luyện thi có đáp án và bài văn mẫu hay nhất về đoạn trích, ôn thi học sinh giỏi môn văn

Đề thi học sinh giỏi về Truyện Kiều và Chinh Phụ Ngâm

Trong tác phẩm Chinh phụ ngâm (bản dịch của Đoàn Thị Điểm) có đoạn : Ngoài đầu cầu nước trong như lọc, Đường bên cầu cỏ mọc còn non. Đưa chàng lòng dặc dặc buồn, Bộ khôn bằng nhựa thuỷ khôn bằng thuyền . Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa, Cỏ xanh thơm dạ… Read More »