Tag Archives: sáng kiến kinh nghiệm môn văn

Tổng hợp các đề tài sáng kiến kinh nghiệm Ngữ Văn hay nhất trong giảng dạy môn văn, những sáng kiến đoạt giải của các tỉnh thành trong cả nước

Sáng kiến kinh nghiệm :Hướng tiếp cận bài học nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học môn Ngữ văn bậc THPT

Sáng kiến kinh nghiệm :Hướng tiếp cận bài học nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học môn Ngữ văn bậc THPT MỤC LỤC PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ. 1 Lý do chọn đề tài 1 Mục đích nghiên cứu. 2 Nhiệm vụ nghiên cứu. 2 Đối tượng nghiên cứu. 3 Phạm vi… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số yêu cầu và cách thức dạy học phần tác giả trong chương trình Ngữ văn THPT

 Kho sáng kiến và chuyên đề môn văn. Một số yêu cầu và cách thức dạy học phần tác giả trong chương trình Ngữ văn THPT. Tài liệu giảng dạy cho giáo viên tham khảo Phần 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ Có lẽ không phải bàn nhiều về thực trạng, thái độ học bộ môn… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu. Tổng hợp sáng kiến và các chuyên đề môn văn. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  1.TÊN SÁNG KIẾN Vận dụng phương pháp dạy… Read More »

Bài dự thi tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch Sử, Địa lý

Bài dự thi tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch Sử, Địa lý PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN  1. TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA “HÀNH TRÌNH VỀ VỚI DI SẢN VĂN HOÁ XỨ THANH” Xứ Thanh là nơi chuyển tiếp giữa Tứ… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng hệ thống câu hỏi cho bài soạn Ngữ văn 12

  A. ĐẶT VẤN ĐỀ I.Lý do viết sáng kiến kinh nghiệm: Đọc văn để hiểu người. Giảng văn để dạy làm người…Làm thế nào để chúng ta – vừa là người đọc, vừa là người giảng văn để tạo ra và truyền được cái cảm hứng “ Uống xong lại khát” ấy.  Võng!  Chúng… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác tác phẩm tự sự dưới góc độ tình huống truyện

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác tác phẩm tự sự dưới góc độ tình huống truyện   Mục lục: I.Đặt vấn đề Lí do chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ của đề tài Đối tượng nghiên cứu và giới hạn của đề tài Phương pháp nghiên cứu Những luận điểm bảo vệ Những đóng góp… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng tiếp nhận truyện ngắn “ Một người Hà Nội”

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh tiếp nhận truyện ngắn “ Một người Hà Nội” theo hướng tiếp cận nghệ thuật về con người của Nguyễn Khải ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:     1.Nguyễn Khải là một trong số ít nhà văn có vị trí nổi bật trong… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm Việt Bắc- Tố Hữu

Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm Việt Bắc- Tố Hữu ĐỀ TÀI: SỰ THỂ HIỆN PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ TỐ HỮU TRONG TÁC PHẨM VIỆT BẮC NGƯỜI THỰC HIỆN: PHAN TRẦN THANH TÚ   MỤC LỤC PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI …………………………………………………….1 Lí do chọn đề tài: ………………………………………………………………….….1 Đối tượng, phạm vi… Read More »