Tag Archives: người trong bao

Ôn tập Người trong bao- Sê Khốp,Câu hỏi và bài tập có đáp án, đề nghị luận văn học, nghị luận xã hội về tác phẩm

Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn: Người trong bao-Sê Khốp

Sáng kiến kinh nghiệm môn văn Tên đề tài : TIẾP CẬN NGƯỜI TRONG BAO TỪ GÓC ĐỘ CHI TIẾT NGHỆ THUẬT VÀ CHỦ ĐỀ TÁC PHẨM Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí do chọn đề tài: 1 Mục đích của đề tài: 2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:: 3 3.1.… Read More »

Giáo án: Người trong bao. Sê Khốp

Người trong bao –  A.P.Sê-khốp – MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: – Hiểu được giá trị tư tưởng truyện ngắn Người trongbao: phê phán sâu sắc lối sống trong bao hèn nhát, cá nhân, ích kỷ và hủ lậu của một bộ phận trí thức Nga cuối thế kỷ XIX, qua hình tượng… Read More »