Tag Archives: đọc tiểu thanh kí

Soạn bài đọc tiểu thanh kí của Nguyễn Du, tổng hợp những đề thi và bài văn hay, những nhận định tiêu biểu về bài thơ.Phân tích bài thơ

Đề kiểm tra Ngữ Văn 10 theo chủ đề Thơ trung đại Việt Nam

Đề kiểm tra Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.  CHỦ ĐỀ: THƠ TRUNG ĐẠI TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ  KỶ XIX  Chuẩn kiến thức kỹ năng – Hiểu được những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ trong chủ đề… Read More »

So sánh Độc Tiểu Thanh kí và Đàn ghi ta của Lor-ca

So sánh  Độc Tiểu Thanh kí và  Đàn ghi ta của Lor-ca Đề bài : Sự gặp gỡ và sáng tạo độc đáo của Nguyễn Du trong “Độc Tiểu Thanh kí” và Thanh Thảo ở “Đàn ghi ta của Lor-ca”. Định hướng cách giải quyết: Sự gặp gỡ của Nguyễn Du trong “Độc Tiểu Thanh kí” và… Read More »