Bàn về trách nhiệm của thanh niên với đất nước qua đoạn trích Đất nước- Nguyễn khoa Điềm

25 Tháng Chín, 2016 Admin 0

Đề bài:                                              “Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình                                                Phải biết gắn bó và san sẻ                                                Phải biết hoá thân […]