Tag Archives: Đất nước nguyễn khoa điềm

Phân tích đoạn trích, tư tưởng đất nước của nhân dân, những cảm nhận mới mẻ về đất nước, những đề thi và bài văn hay về đoạn trích Đất nước Nguyễn Khoa Điềm

Tuyển tập những kết bài hay và độc đáo về các tác phẩm lớp 12 ( phần 2 )

Tổng hợp những Kết bài Nghị luận văn học Ngữ văn 12 hay nhất :  Tây Tiến, Đất nước, Vợ nhặt, Vợ chồng A Phủ, Rừng xà nu, Chiếc thuyền ngoài xa, Việt Bắc, Sóng, Người lái đò sông Đà, Ai đã đặt tên cho dòng sông Tài liệu bài luyện tập rèn kĩ năng… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn , đề số 54

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn văn. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia của nhiều trường trên cả nước SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH , ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI NĂM HỌC 2016- 2017 , MÔN: NGỮ VĂN (Thời gian làm bài 120… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn, đề số 52

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn văn. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia của nhiều trường trên cả nước. Đề thi về Bài Tây Tiến -Quang Dũng ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút  (Đề thi gồm có 2 trang) PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn, đề số 42

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn có đáp án. Đoạn văn nghị luận xã hội :Văn hóa chỉ trích của người Việt. Hình tượng Đất nước- Nguyễn Khoa Điềm SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT LAM KINH         ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I                                           NĂM HỌC 2016-… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ Văn, đề 39

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn. Đề thi thử theo cấu trúc mới. Đọc hiểu bài thơ Tự sự. Tính dân tộc trong 8 câu đầu bài thơ Việt Bắc- Tố Hữu. Hình tượng đất nước- Nguyễn Khoa Điềm    SỞ GD&ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG         (Đề thi có… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn đề 32

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia soạn theo cấu trúc mới, có đáp án chi tiết. Nghị luận xã hội về hạnh phúc.Cảm nhận của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm về đất nước  SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC MÃ ĐỀ: 520 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 – 2017 –… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn- đề 16

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc. Chứng minh nhân đinh về Đất nuớc Nguyễn Khoa Điềm. đề đọc hiểu + Nghị luận xã hội:  Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ”. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- đề 15

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn chuẩn cấu trúc.Phân tích hình tuợng đất nước Nguyễn Khoa Điềm. TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG IV ĐỀ MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)… Read More »