Tag Archives: Chiều tối

Phân tích hình tượng người chiến sĩ trong bài Chiều tối và Từ ấy

Đề bài : Hãy phân tích vẻ đẹp của hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong hai bài thơ Chiều tối (Hồ Chí Minh) và Từ ấy (Tố Hữu). Hướng dẫn: Bài viết có thể tổ chức theo nhiều cách, miễn là nêu được các ý sau đây: Giới thiệu về hai tác giả,… Read More »

Đề thi cuối năm ngữ văn 11

ĐỀ THI HẾT HỌC KÌ II Năm học 2015 – 2016. Đề đọc hiểu : Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, Cảm nhận  bài thơ Chiều tối (Mộ) của Hồ Chí Minh Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (3 điểm) Đọc đoạn văn  dưới đây và trả… Read More »

Những nội dung Ngữ văn 11 có liên quan đến kì thi THPT quốc gia

Những nội dung  Ngữ văn 11 có liên quan đến kì thi THPT quốc gia Lên lớp 11 cần học những gì ? Bài viết dưới đây Thống kê những bài quan trọng, những nội dung môn Ngữ văn lớp 11 có liên quan trực tiếp đến kì thi THPT Quốc gia. Hướng dẫn ôn tập… Read More »

Màu sắc cổ điển và tinh thần hiện đại trong bài thơ “Chiều tối” Hồ Chí Minh

Đề bài : Màu sắc cổ điển và tinh thần hiện đại trong bài thơ “Chiều tối” (“Mộ” – Nhật ký trong tù-) của Hồ Chí Minh? Định hướng cách làm Trên cơ sở hiểu biết về phong cách thơ Hồ Chí Minh và bài thơ “Chiều tối” (Mộ), thí sinh cảm nhận được đặc… Read More »