Tag Archives: chiều tối

Hướng dẫn cách ôn tập, kiến thức cơ bản cần nắm, những bài văn mẫu chọn lọc, những đề thi và đáp án chi tiết về bài thơ Chiếu tối của Hồ Chí Minh

Phân tích hình tượng người chiến sĩ trong bài Chiều tối và Từ ấy

Đề bài : Hãy phân tích vẻ đẹp của hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong hai bài thơ Chiều tối (Hồ Chí Minh) và Từ ấy (Tố Hữu). Hướng dẫn: Bài viết có thể tổ chức theo nhiều cách, miễn là nêu được các ý sau đây: Giới thiệu về hai tác giả,… Read More »

Đề thi cuối năm ngữ văn 11

ĐỀ THI HẾT HỌC KÌ II Năm học 2015 – 2016. Đề đọc hiểu : Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, Cảm nhận  bài thơ Chiều tối (Mộ) của Hồ Chí Minh Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (3 điểm) Đọc đoạn văn  dưới đây và trả… Read More »

Màu sắc cổ điển và tinh thần hiện đại trong bài thơ “Chiều tối” Hồ Chí Minh

Đề bài : màu sắc cổ điển và tinh thần hiện đại trong bài thơ “Chiều tối” (“Mộ” – Nhật ký trong tù-) của Hồ Chí Minh? Định hướng cách làm Trên cơ sở hiểu biết về phong cách thơ Hồ Chí Minh và bài thơ “Chiều tối” (Mộ), thí sinh cảm nhận được đặc… Read More »