Tag Archives: chiếc thuyền ngoài xa

Tổng hợp những bài văn mẫu,đề thi hay và khó về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu,đề ôn luyện THPT Quốc gia bám sát cấu trúc của Bộ

Tuyển tập những kết bài hay và độc đáo về các tác phẩm lớp 12 ( phần 2 )

Tổng hợp những Kết bài Nghị luận văn học Ngữ văn 12 hay nhất :  Tây Tiến, Đất nước, Vợ nhặt, Vợ chồng A Phủ, Rừng xà nu, Chiếc thuyền ngoài xa, Việt Bắc, Sóng, Người lái đò sông Đà, Ai đã đặt tên cho dòng sông Tài liệu bài luyện tập rèn kĩ năng… Read More »

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn- đề 24

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM  2017 MÔN:   NGỮ VĂN Viết một đoạn văn nói về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước. Nghị luận hai ý kiến Về nhân vật Phùng trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu.  Thời gian: 120 phút, không kể phát đề ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu. Tổng hợp sáng kiến và các chuyên đề môn văn. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  1.TÊN SÁNG KIẾN Vận dụng phương pháp dạy… Read More »

Đề kiểm tra Ngữ văn 12 theo định hướng phát triển năng lực: chủ đề truyện hiện đại Việt Nam

Đề kiểm tra Ngữ văn 12 theo định hướng phát triển năng lực: chủ đề truyện hiện đại Việt Nam CHỦ ĐỀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM- NGỮ VĂN 12   CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG – Hiểu được được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các truyện ngắn và đoạn… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác tác phẩm tự sự dưới góc độ tình huống truyện

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác tác phẩm tự sự dưới góc độ tình huống truyện   Mục lục: I.Đặt vấn đề Lí do chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ của đề tài Đối tượng nghiên cứu và giới hạn của đề tài Phương pháp nghiên cứu Những luận điểm bảo vệ Những đóng góp… Read More »

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn : Bài chiếc thuyền ngoài xa

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VĂN Đề tài:TÌNH HUỐNG TRUYỆN TRONG TÁC PHẨM ” CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA MỤC LỤC   MỞ ĐẦU.. 1 I.Tính cấp thiết của đề tài 1 Lịch sử vấn đề. 1 III. Lí do chọn đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu. 2 Nội dung, quy mô của đề… Read More »

Đề thi học sinh giỏi về Hai đứa trẻ- và Chiếc thuyền ngoài xa

Nói về các giá trị của văn học, sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12 (Tập 2, chương trình cơ bản, tr.187) cho rằng: “Văn chương hướng tới chân, thiện, mĩ bao giờ cũng là văn chương cho mọi người và là văn chương của muôn đời”. Bằng việc phân tích hai tác phẩm: “Hai… Read More »

Giáo án bài "Chiếc thuyền ngoài xa" Nguyễn Minh Châu

Giảng dạy truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” từ góc độ tình huống truyện Bài giảng truyện ngắn: “Chiếc thuyền ngoài xa” (tiết 1) Nguyễn Minh Châu I. Mục tiêu bài học Qua tiết học giúp học sinh: +Nắm được những nét cơ bản nhất về tác giả Nguyễn Minh Châu. + Phân tích để… Read More »