Tag Archives: Cảnh ngày hè

Đề thi cuối kì Ngữ văn 10

Bộ đề kiểm tra học kì môn Ngữ văn khối 10. Đọc hiểu về ca dao, cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi được thể hiện trong bài thơ Cảnh ngày hè ĐỀ THI HẾT HỌC KÌ I Năm học 2016 – 2017 Môn: Ngữ văn 10. Thời gian làm bài: 90 phút… Read More »

Đề thi kết thúc học kì 1 Ngữ văn lớp 10 PTDTNT Tam Đường

Đề thi học kì 1 ngữ văn 10.  Phân tích bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi. Phân tích bài thơ Nhàn.Đề đọc hiểu về bài ca dao.Đọc hiểu :Nếu đất Việt đau thương không thấy biển SỞ GD&ĐT LAI CHÂU TRƯỜNG PTDTNT TAM ĐƯỜNG Đề số 01 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ… Read More »

Đề kiểm tra Ngữ Văn 10 theo chủ đề Thơ trung đại Việt Nam

Đề kiểm tra Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.  CHỦ ĐỀ: THƠ TRUNG ĐẠI TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ  KỶ XIX  Chuẩn kiến thức kỹ năng – Hiểu được những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ trong chủ đề… Read More »

Đề thi học sinh giỏi về bài Cảnh ngày hè( Nguyễn Trãi) và Tỏ lòng ( Phạm Ngũ Lão)

Đề thi hay và khó về hai bài thơ Cảnh ngày hè( Nguyễn Trãi) và Tỏ lòng ( Phạm Ngũ Lão) Đề thi dành cho học sinh giỏi môn văn. Đề bài : Bàn về quan niệm  văn học” Thi  ngôn chí”, Phùng Khắc Khoan nhận xét:”Chí mà ở đạo đức thì tất là phát ra… Read More »