Category Archives: PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC VĂN

Những bài viết hướng dẫn phương pháp dạy học văn, kho sáng kiến kinh nghiệm , chuyên đề môn văn, tải tài liệu luyện thi dành cho giáo viên và  học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu. Tổng hợp sáng kiến và các chuyên đề môn văn. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  1.TÊN SÁNG KIẾN Vận dụng phương pháp dạy… Read More »

Bài dự thi tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch Sử, Địa lý

Bài dự thi tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch Sử, Địa lý PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN  1. TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA “HÀNH TRÌNH VỀ VỚI DI SẢN VĂN HOÁ XỨ THANH” Xứ Thanh là nơi chuyển tiếp giữa Tứ… Read More »

Bài dự thi tích hợp kiến thức lịch sử , địa lý, công dân, sinh học vào bài thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS- Cô phi a nan

PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP   1.TÊN BÀI DẠY HỌC: TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC BỘ MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ, GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HÓA HỌC VÀ SINH HỌC VÀO TIẾT 16  BÀI THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS, 1-12-2003 SGK 12… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng hệ thống câu hỏi cho bài soạn Ngữ văn 12

  A. ĐẶT VẤN ĐỀ I.Lý do viết sáng kiến kinh nghiệm: Đọc văn để hiểu người. Giảng văn để dạy làm người…Làm thế nào để chúng ta – vừa là người đọc, vừa là người giảng văn để tạo ra và truyền được cái cảm hứng “ Uống xong lại khát” ấy.  Võng!  Chúng… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác tác phẩm tự sự dưới góc độ tình huống truyện

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác tác phẩm tự sự dưới góc độ tình huống truyện   Mục lục: I.Đặt vấn đề Lí do chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ của đề tài Đối tượng nghiên cứu và giới hạn của đề tài Phương pháp nghiên cứu Những luận điểm bảo vệ Những đóng góp… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng tiếp nhận truyện ngắn “ Một người Hà Nội”

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh tiếp nhận truyện ngắn “ Một người Hà Nội” theo hướng tiếp cận nghệ thuật về con người của Nguyễn Khải ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:     1.Nguyễn Khải là một trong số ít nhà văn có vị trí nổi bật trong… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm Việt Bắc- Tố Hữu

Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm Việt Bắc- Tố Hữu ĐỀ TÀI: SỰ THỂ HIỆN PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ TỐ HỮU TRONG TÁC PHẨM VIỆT BẮC NGƯỜI THỰC HIỆN: PHAN TRẦN THANH TÚ   MỤC LỤC PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI …………………………………………………….1 Lí do chọn đề tài: ………………………………………………………………….….1 Đối tượng, phạm vi… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm :Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi

Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương diện nghệ thuật cần khai thác khi dạy tác phẩm Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi MỤC LỤC:                                                                                                                            Trang A. Đặt vấn đề:……………………………………………………………………………………..2   Lời mở đầu………………………………………………………………………………………..3 Thực trạng của vấn đề nghiên cứu……………………………………………………….3 II.1. Thực trạng của vấn đề………………………………………………………………….. 3 II.2. Mục đích… Read More »