Category Archives: Dạy văn

Tài liệu dạy văn, kho sáng kiến kinh nghiệm, bài giảng, chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học văn dành cho giáo viên tham khảo

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc hiểu văn bản

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm : Hướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc hiểu trong đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn đạt kết quả cao. PHẦN MỞ ĐẦU :LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận            Tháng 10/2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm : Bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn Văn

Sáng kiến: Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực 1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến Đề tài Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực thực hiện theo… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa

TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC VĂN QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  MỤC LỤC                                                                                                               Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí do chọn đề tài……………………………………………………………….1 2.Lịch sử vấn đề ……………………………………………………………….. .3 3.Ý nghĩa đề tài ………………………………………………………………….5 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I.Cơ sở lí luận……………………………………………………………………………………. 8… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản

 – Tên sáng kiến: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá học sinh THPT theo định hướng phát triển năng lực – Lĩnh vực áp dụng: Thực hiện kiểm tra, đánh giá trong dạy và học Ngữ văn tại trường trung học phổ thông. Chú trọng ứng… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm :Phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình Ngữ văn 10

Phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình Ngữ văn 10. Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng – Tên sáng kiến: Phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình Ngữ văn 10. – Lĩnh vực áp dụng: Áp dụng trong môn Ngữ văn cho… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Đặc trưng chủ nghĩa lãng mạn qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn THPT

TÊN SÁNG KIẾN: ĐẶC TRƯNG CHỦ NGHĨA LÃNG MẠN QUA NHỮNG TÁC PHẨM VĂN HỌC LÃNG MẠN VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THPT  BẢN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2014 – 2015 Tên sáng kiến  ĐẶC TRƯNG CHỦ NGHĨA LÃNG MẠN QUA NHỮNG TÁC PHẨM VĂN HỌC LÃNG MẠN VIỆT NAM TRONG… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm dạy bài Đây thôn Vĩ Dạ theo định hướng phát huy năng lực

Tên đề tài :VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG BÀI DẠY ĐÂY THÔN VĨ DẠ NỘI DUNG SÁNG KIẾN  1.Giải pháp cũ thường làm Trong quá trình giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THPT mà đặc biệt là giảng dạy những tác phẩm… Read More »