Category Archives: Dạy văn

Tài liệu dạy văn, kho sáng kiến kinh nghiệm, bài giảng, chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học văn dành cho giáo viên tham khảo

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác tác phẩm tự sự dưới góc độ tình huống truyện

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác tác phẩm tự sự dưới góc độ tình huống truyện   Mục lục: I.Đặt vấn đề Lí do chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ của đề tài Đối tượng nghiên cứu và giới hạn của đề tài Phương pháp nghiên cứu Những luận điểm bảo vệ Những đóng góp… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng tiếp nhận truyện ngắn “ Một người Hà Nội”

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh tiếp nhận truyện ngắn “ Một người Hà Nội” theo hướng tiếp cận nghệ thuật về con người của Nguyễn Khải ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:     1.Nguyễn Khải là một trong số ít nhà văn có vị trí nổi bật trong… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm Việt Bắc- Tố Hữu

Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm Việt Bắc- Tố Hữu ĐỀ TÀI: SỰ THỂ HIỆN PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ TỐ HỮU TRONG TÁC PHẨM VIỆT BẮC NGƯỜI THỰC HIỆN: PHAN TRẦN THANH TÚ   MỤC LỤC PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI …………………………………………………….1 Lí do chọn đề tài: ………………………………………………………………….….1 Đối tượng, phạm vi… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm :Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi

Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương diện nghệ thuật cần khai thác khi dạy tác phẩm Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi MỤC LỤC:                                                                                                                            Trang A. Đặt vấn đề:……………………………………………………………………………………..2   Lời mở đầu………………………………………………………………………………………..3 Thực trạng của vấn đề nghiên cứu……………………………………………………….3 II.1. Thực trạng của vấn đề………………………………………………………………….. 3 II.2. Mục đích… Read More »

Chuyên đề so sánh văn học bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn

Chuyên đề so sánh văn học bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC TRONG THẾ ĐỐI SÁNH CHO HỌC SINH GIỎI MÔN VĂN ĐẶT VẤN ĐỀ:                   Bồi dưỡng học sinh giỏi là một hành trình nhiều khó khăn và thách thức. Chỉ xét riêng ở một khía… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm :“Rèn kĩ năng so sánh văn học cho học sinh THPT”

Sáng kiến kinh nghiệm : Rèn kĩ năng so sánh văn học cho học sinh THPT  PHẦN I: MỞ ĐẦU Cảm thụ văn học là một hoạt động mang tính đặc thù trong tiếp nhận văn học. Mục đích của cảm thụ là cảm nhận, phát hiện, khám phá, chiếm lĩnh bản chất thẩm mỹ… Read More »

SKKN: Giáo dục nghĩa vụ công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TQ

Đề tài: “Giáo dục nghĩa vụ công dân  với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc  qua tác phẩm “Truyện An Dương Vương và  Mị Châu – Trọng Thủy”   SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  MỤC LỤC Nội dung trình bày Trang   I Phần mở đầu . Đặt vấn đề:   5 1 Thực… Read More »