Category Archives: Dạy văn

Tài liệu dạy văn, kho sáng kiến kinh nghiệm, bài giảng, chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học văn dành cho giáo viên tham khảo

SKKN: Một số phương pháp về việc giảng dạy tác phẩm kí hiện đại Việt Nam

Sáng kiến kinh nghiệm môn văn Đề tài: Một số phương pháp về việc giảng dạy tác phẩm kí hiện đại Việt Nam (chương trình Ngữ văn 12, ban cơ bản) A; Lý do chọn đề tài B; Thực trạng trước khi chọn đề tài I; Thuận lợi II; Khó khăn C; Nội dung đề… Read More »

Kinh nghiệm dạy học, ôn thi THPT QG môn Ngữ văn theo hướng tiếp cận phát triển năng lực

Sáng kiến kinh nghiệm :Kinh nghiệm trong việc dạy học, ôn thi THPT QG môn Ngữ văn theo hướng tiếp cận phát triển năng lực A. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến 3 B. Phạm vi triển khai thực hiện 5 C. Nội dung I. Tình trạng giải pháp đã… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng giải thích trong bài văn nghị luận cho học sinh giỏi văn

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng giải thích trong bài văn nghị luận cho học sinh giỏi văn MỤC ĐÍCH, SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng Einstein từng nói: “Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi”, đó không chỉ là câu… Read More »

Sáng kiến Giáo dục kĩ năng sống qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp chủ nhiệm

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP THPT Tên sáng kiến: Giáo dục kĩ năng sống qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp chủ nhiệm     MỤC ĐÍCH, SỰ CẦN THIẾT Đất nước phát triển đòi hỏi phải đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nền giáo dục để đáp… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm :Hướng tiếp cận bài học nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học môn Ngữ văn bậc THPT

Sáng kiến kinh nghiệm :Hướng tiếp cận bài học nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học môn Ngữ văn bậc THPT MỤC LỤC PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ. 1 Lý do chọn đề tài 1 Mục đích nghiên cứu. 2 Nhiệm vụ nghiên cứu. 2 Đối tượng nghiên cứu. 3 Phạm vi… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số yêu cầu và cách thức dạy học phần tác giả trong chương trình Ngữ văn THPT

 Kho sáng kiến và chuyên đề môn văn. Một số yêu cầu và cách thức dạy học phần tác giả trong chương trình Ngữ văn THPT. Tài liệu giảng dạy cho giáo viên tham khảo Phần 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ Có lẽ không phải bàn nhiều về thực trạng, thái độ học bộ môn… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu. Tổng hợp sáng kiến và các chuyên đề môn văn. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  1.TÊN SÁNG KIẾN Vận dụng phương pháp dạy… Read More »

Bài dự thi tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch Sử, Địa lý

Bài dự thi tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch Sử, Địa lý PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN  1. TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA “HÀNH TRÌNH VỀ VỚI DI SẢN VĂN HOÁ XỨ THANH” Xứ Thanh là nơi chuyển tiếp giữa Tứ… Read More »

Bài dự thi tích hợp kiến thức lịch sử , địa lý, công dân, sinh học vào bài thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS- Cô phi a nan

PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP   1.TÊN BÀI DẠY HỌC: TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC BỘ MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ, GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HÓA HỌC VÀ SINH HỌC VÀO TIẾT 16  BÀI THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS, 1-12-2003 SGK 12… Read More »

Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng hệ thống câu hỏi cho bài soạn Ngữ văn 12

  A. ĐẶT VẤN ĐỀ I.Lý do viết sáng kiến kinh nghiệm: Đọc văn để hiểu người. Giảng văn để dạy làm người…Làm thế nào để chúng ta – vừa là người đọc, vừa là người giảng văn để tạo ra và truyền được cái cảm hứng “ Uống xong lại khát” ấy.  Võng!  Chúng… Read More »