Nghị luận xã hội về Người Trong Bao. Sê Khôp

Nghị luận xã hội về Người Trong Bao. Sê Khôp

Đề bài :

Sau khi học truyện ngắn “Người trong bao” của Sê-khốp, Em hiểu thế nào là kiểu người Bê-li-cốp ? Theo em, ở tầng lớp thanh niên trong xã hội hiện nay có còn kiểu người đó? Em có thái độ và hành động như thế nào với lối sống trong bao?

Dàn ý

Mọi hành động sử dụng lại nội dung trên website xin hãy ghi: Nguồn bài viết từ Vanhay.edu.vn

Mở bài:

– Giới thiệu về nhân vật Bê-li-cốp trong truyện ngắn “Người trong bao”.

– Dẫn dắt vào vấn đề nghị luận: một lối sống hèn nhát, thu mình

Thân bài:

– Kiểu người Bê-li-cốp là như thế nào?(sống hèn nhát, thu mình, ích kỉ)

+ Biểu hiện ở lối sống, quan điểm, tư tưởng, tình cảm

+ Nguyên nhân dẫn đến lối sống đó: nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan

+ Tác hại của lối sống đó với bản thân và với cộng đồng

– Trong xã hội hiện nay: vẫn còn nhiều biểu hiện giống Bê li cốp

+ Còn một bộ phận thanh niên sống thu mình, hèn nhát, ích kỉ: biểu hiện? tác hại?

– Thái độ và hành động của bản thân với lối sống trong bao.

+ Thái độ của bản thân: cần lên án, bài trừ lối sống đó.

+ Hành động: Với bản thân: sống mạnh dạn, dám thử sức, dám đấu tranh, dám tiếp thu cái mới.

Với cộng đồng: gần gũi, giúp đỡ những kẻ sống hèn nhát.

+ Thanh niên phải sống mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm

 Kết bài:  – Đánh giá ý nghĩa của vấn đề

Bài học đối với bản thân

Đọc bài văn mẫu tại đây: Bài văn mẫu nghị luận xã hội về Người trong bao

Xem thêm  : Những bài văn nghị luận xã hội hay lớp 12

Người trong bao

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*