Category Archives: GIÁO ÁN

Soạn giáo án môn văn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, giáo án thi giáo viên giỏi, giáo án thao giảng dành cho giáo viên

Giáo án bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ theo định hướng phát triển năng lực

Giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực, 4 bước, 5 hoạt động. Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ theo phương pháp mới. Bộ giáo án Ngữ văn 10 chuẩn cấu trúc Tiết 3: Tiếng Việt HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ  Mục tiêu bài học Kiến thức –… Read More »

Giáo án Đây thôn Vĩ Dạ theo phương pháp dạy học tích cực

Xây dựng bài học theo tiến trình hoạt động của học sinh. Soạn bài Đây thôn Vĩ Dạ Ngữ văn 11, định hướng phát triển năng lực. Giáo án chuẩn cấu trúc 2018 ĐÂY THÔN VĨ DẠ                                           (Tiết 1)                          Hàn Mặc Tử   MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: Về kiến thức: –… Read More »

Giáo án Đây thôn Vĩ Dạ soạn theo phương pháp mới

Soạn giáo án bài Đây thôn Vĩ Dạ Ngữ văn lớp 11 theo cấu trúc mới,  xây dựng bài học theo tiến trình hoạt động của học sinh. Giáo án định hướng phát triển năng lực Tiết 94 ĐÂY THÔN VĨ DẠ                                 Hàn Mặc Tử   A – MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS:… Read More »

Giáo án bài Ai đã đặt tên cho dòng sông theo định hướng phát triển năng lực

Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông, SGK ngữ văn lớp 12. Giáo án soạn theo phương pháp dạy học tích cực AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG? (Trích) Hoàng Phủ Ngọc Tường Ngày soạn:………………                                Ngày……………….  dạy lớp 12  Tiết   MỤC TIÊU 1.Về kiến thức Giúp HS: – Cảm nhận được… Read More »

Giáo án bài Sóng Xuân Quỳnh soạn theo phương pháp mới

Soạn bài Sóng SGK Ngữ văn 12. KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tiết  41 – Đọc văn                 SÓNG  –  XUÂN QUỲNH   KẾT QUẢ CẦN ĐẠT Về kiến thức:           – KT kq về tác giả, tp. – Những xúc cảm của tâm hồn phụ nữ luôn khao khát, chân thành nồng nàn và dám bầy… Read More »