Category Archives: Giáo án Khối 12

Bộ giáo án khối 12 môn Văn soạn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, tải miễn phí giáo án thao giảng, tài liệu dành cho giáo viên ôn thi THPT Quốc gia

Giáo án Ngữ Văn 12 theo định hướng phát triển năng lực, chủ đề Lí luận văn học

Giáo án Ngữ Văn 12 theo định hướng phát triển năng lực, chủ đề Lí luận văn học Chủ đề: LÍ LUẬN VĂN HỌC (LỚP 12)  Chuẩn kiến thức, kĩ năng – Nắm được: Khái niệm: giá trị văn học, tiếp nhận văn học, quá trình văn học, phong cách văn học và trào lưu… Read More »

Giáo án Ngữ văn 12 theo định hướng phát triển năng lực : chủ đề lịch sử văn học lớp 12

Giáo án Ngữ văn 12 theo định hướng phát triển năng lực : chủ đề lịch sử văn học lớp 12. Trọn bộ giáo án tham khảo dành cho giáo viên BẢNG MỨC ĐỘ CÂU HỎI/BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ  THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Môn: Ngữ văn Chủ đề: Lịch sử văn học  (lớp 12)… Read More »

Giáo án tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS

Soạn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS. Giáo án tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS Tiết 16 THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS, 01- 12 – 2003 Cô-phi An-nan I, MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp học sinh… Read More »

Đề kiểm tra Ngữ văn 12 theo định hướng phát triển năng lực: chủ đề truyện hiện đại Việt Nam

Đề kiểm tra Ngữ văn 12 theo định hướng phát triển năng lực: chủ đề truyện hiện đại Việt Nam CHỦ ĐỀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM- NGỮ VĂN 12   CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG – Hiểu được được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các truyện ngắn và đoạn… Read More »

Đề kiểm tra Ngữ văn 12 theo định hướng phát triển năng lực: chủ đề văn bản nghị luận

  CHỦ ĐỀ : “VĂN BẢN NGHỊ LUẬN” – NGỮ VĂN 12   XÁC ĐỊNH CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG – Hoàn thiện kiến thức về các dạng bài nghị luận trong nhà trường phổ thông (Nghị luận xã hội): + Nội dung, yêu cầu của dạng bài nghị luận về một tư tưởng đạo… Read More »

Giáo án Ngữ văn 12 theo chủ đề : Thơ trữ tình Việt Nam và nước ngoài

Giáo án Ngữ văn 12 theo chủ đề  CHỦ ĐỀ THƠ TRỮ TÌNH VIỆT NAM VÀ NƯỚC NGOÀI Bước I: Chuẩn kiến thức, kĩ năng. – Hiểu được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ và đoạn trích. – Hiểu được đề tài, chủ đề, khuynh hướng tư tưởng,… Read More »