Category Archives: Giáo án Ngữ văn 11

Giáo án Hạnh phúc của một tang gia theo phương pháp dạy học tích cực

Thiết kế bài soạn sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong giảng dạy đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” * Mục tiêu Kiến thức – Bộ mặt thật của xã hội tư sản thành thị lố lăng, kệch cỡm. – Thái độ phê phán mạnh mẽ xã hội đương thời khoác… Read More »

Giáo án bài Ngữ Cảnh lớp 11 soạn theo định hướng phát triển năng lực

Soạn bài Ngữ cảnh SGK văn 11 , giáo án chuẩn cấu trúc 2018. Xây dựng bài học theo tiến trình 5 hoạt động của học sinh Tuần 10- Tiết 39, 40.                             NGỮ CẢNH.   Mục tiêu bài học: Về kiến thức : – Khái niệm ngữ cảnh – Các nhân tố của ngữ cảnh.… Read More »

Giáo án bài Hai đứa trẻ soạn theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học

Soạn bài Hai đứa trẻ- Ngữ văn lớp 11. Giáo án chuẩn cấu trúc 2018, soạn theo 5 hoạt động Tuần 10- Tiết 37, 38  HAI ĐỨA TRẺ                                                                                            (Thạch Lam). Mục tiêu bài học: Về kiến thức : Bức tranh phố huyện với cảnh ngày tàn, chợ tàn, những kiếp người tàn qua cảm… Read More »

Giáo án bài thao tác lập luận so sánh soạn theo 5 hoạt động

Soạn giáo án theo tiến trình hoạt động của học sinh. Giáo án 5 hoạt động, bài Thao tác lập luận so sánh. Tuần 8- Tiết 32                                                                    THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH.   Mục tiêu bài học: 1.Về kiến thức: Mục đích và tác dụng của thao tác lập luận so sánh… Read More »

Giáo án Bài ca ngất ngưởng soạn theo định hướng phát triển năng lực

Soạn bài : Bài ca ngất ngưởng, Ngữ văn lớp 11. Giáo án soạn theo tiến trình 5 hoạt động. Giáo án chuẩn cấu trúc 2018 Ngày soạn: 10/9/2017 Tuần 4: Tiết 13,14 : Đọc văn           BÀI CA NGẤT NGƯỞNG   ( Nguyễn Công Trứ ).  Mục tiêu bài học: Kiến thức: – Con người… Read More »

Giáo án bài Khái quát VHVN từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945

Soạn bài Khái quát VHVN từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945. Giáo án Ngữ văn lớp 11 chuẩn cấu trúc, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh Tiết 30:                KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG… Read More »

Giáo án Ngữ văn 11:Bài Ôn tập văn học trung đại VN theo định hướng phát triển năng lực

Soạn bài Ôn Tập văn học Trung đại Việt Nam. Giáo án Ngữ văn lớp 11 chuẩn cấu trúc, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh Tiết 26:  ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM  MỤC TIÊU Kiến thức – Các tác giả, tác phẩm đã học. – Những… Read More »