Category Archives: Giáo án Ngữ văn 10

Bộ giáo án khối 10 môn văn soạn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, tuyển tập những giáo án thi giáo viên giỏi, giáo án thao giảng

Giáo án theo định hướng phát triển năng lực: Bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

 BÀI TẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÀI HỌC NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết trong bài học Giúp học sinh hình thành  đượcnăng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ theo phong cách ngôn ngữ… Read More »

Giáo án bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy

XÂY DỰNG BÀI HỌC MINH HỌA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BÀI:           TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU, TRỌNG THỦY Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết trong bài học Đọc hiểu truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy theo đặc trưng thể loại. Bước 2:… Read More »

Tài liệu tích hợp liên môn :Chủ đề Giáo dục địa phương,Danh nhân Trương Hán Siêu và tác phẩm Phú sông Bạch Đằng

Tài liệu tích hợp liên môn :Chủ đề Giáo dục địa phương,Danh nhân Trương Hán Siêu và tác phẩm Phú sông Bạch Đằng Chủ đề: Giáo dục địa phương:  Danh nhân Trương Hán Siêu và tác phẩm Phú sông Bạch Đằng. Mục tiêu bài học: Giúp HS: – Có những hiểu biết về thời đại nhà… Read More »

Giáo án ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực , chủ đề Văn học trung đại Việt Nam

Giáo án ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực , chủ đề Văn học trung đại Việt Nam TẬP HUẤN:   KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Bài tập nhóm I: Quảng Trị – Hòa Bình Chủ đề: Văn… Read More »

Giáo án Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực, chủ đề : Thực hành một số phép tu từ

Giáo án Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực, chủ đề : Thực hành một số phép tu từ Chủ đề: Thực hành một số phép tu từ (SGK Ngữ văn 10)   Lập bảng chuẩn KT-KN: Chuẩn kiến thức: Hiểu được các khái niệm và tác dụng của từng phép tu… Read More »