Category Archives: Giáo án Khối 10

Bộ giáo án khối 10 môn văn soạn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, tuyển tập những giáo án thi giáo viên giỏi, giáo án thao giảng

Tài liệu tích hợp liên môn :Chủ đề Giáo dục địa phương,Danh nhân Trương Hán Siêu và tác phẩm Phú sông Bạch Đằng

Tài liệu tích hợp liên môn :Chủ đề Giáo dục địa phương,Danh nhân Trương Hán Siêu và tác phẩm Phú sông Bạch Đằng Chủ đề: Giáo dục địa phương:  Danh nhân Trương Hán Siêu và tác phẩm Phú sông Bạch Đằng. Mục tiêu bài học: Giúp HS: – Có những hiểu biết về thời đại nhà… Read More »

Giáo án ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực , chủ đề Văn học trung đại Việt Nam

Giáo án ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực , chủ đề Văn học trung đại Việt Nam TẬP HUẤN:   KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Bài tập nhóm I: Quảng Trị – Hòa Bình Chủ đề: Văn… Read More »

Giáo án Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực, chủ đề : Thực hành một số phép tu từ

Giáo án Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực, chủ đề : Thực hành một số phép tu từ Chủ đề: Thực hành một số phép tu từ (SGK Ngữ văn 10)   Lập bảng chuẩn KT-KN: Chuẩn kiến thức: Hiểu được các khái niệm và tác dụng của từng phép tu… Read More »

Chuyên đề Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực, chủ đề văn bản thuyết minh

Chuyên đề Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực, chủ đề văn bản thuyết minh Chuyên đề: VĂN BẢN THUYẾT MINH   Chuẩn kiến thức, kỹ năng – Trình bày, phân tích được các hình thức kết cấu cơ bản của văn bản thuyết minh. – Xây dựng được kết cấu cho bài… Read More »

Đề kiểm tra Ngữ Văn 10 theo chủ đề Thơ trung đại Việt Nam

Đề kiểm tra Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.  CHỦ ĐỀ: THƠ TRUNG ĐẠI TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ  KỶ XIX  Chuẩn kiến thức kỹ năng – Hiểu được những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ trong chủ đề… Read More »

Tài liệu Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực : Truyện dân gian Việt Nam

Tài liệu Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực : Truyện dân gian Việt Nam CHỦ ĐỀ : “TRUYỆN DÂN GIAN VIỆT NAM” – NGỮ VĂN 10 – Hiểu được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện dân gian (truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười…) XÁC ĐỊNH… Read More »