Giáo án theo định hướng phát triển năng lực: Bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Rate this post

 BÀI TẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÀI HỌC NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT

Bản quyền bài viết này thuộc về http://vanhay.edu.vn. Mọi hành động sử dụng nội dung web xin vui lòng ghi rõ nguồn

Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết trong bài học
Giúp học sinh hình thành  đượcnăng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
Bước 2: Xây dựng nội dung chủ đề bài học:
Nội dung bài học bao gồm: kiến thức về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, tích hợp với một số văn bản nghệ thuật đã học, phần tiếng việt
( Cụ thể tích hợp với bài  thực hành các biện pháp tu từ  và bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng việt)
Bước 3: Xác định mục tiêu bài học:

+ Nhận diện được văn bản sử dụng PCNNNT
+ Nhận diện được đặc trưng của PCNT trong VB,
+ Phân tích và sử dụng ngôn ngữ theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
+ Vận dụng được những kiến thức và kĩ năng đã học để tạo lập 1 VB theo PCNNNT

 • Về thái độ: Có ý thức giữ gìn, sử dụng đúng chuẩn mực phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

Bước 4: Xác định và mô tả mức độ yêu cầu của mỗi loại câu hỏi/ bài tập có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học

Mức độ nhận biết Mức độ thông hiểu Mức độ vận dụng và vận dụng cao
 
Trình bày  những hiểu biết về ngôn ngữ nghệ thuật?
 
Giải thíchnhững biểu hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong 1 văn bản
 
 Xác định điểm khác biệt của ngôn ngữ sinh hoạt và ngôn ngữ nghệ thuật
 
Nhận biết phạm vi sử dụng của ngôn ngữ nghệ thuật ?
 
Phân loại ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản nghệ thuật
 
So sánh phạm vi sử dụng của ngôn ngữ nghệ thuật và ngôn ngữ sinh hoạt
 
Gọi tênnhững chức năng của ngôn ngữ nghệ thuật?
 
Phân biệt điểm giống và khác nhau về chức năng của ngôn ngữ nghệ thuật và ngôn ngữ sinh hoạt
Xác định được chức năng thông tin và thẩm mĩ của ngôn ngữ nghệ thuật ở 1 ví dụ cụ thể
 
Trình bàynhững đặc trưng cơ bản của PCNNNT?
 
 
 
Phân biệtđược 3 đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật?
 
 
Phân tích được 3 đặc trưng cơ bản đó trong 1 văn bản cụ thể
 
 
 
Tính hình tượnglà gì? Tính hình tượng được thể hiện ở những yếu tố nào trong văn bản nghệ thuật?
 
 
 Giải thích tính hình tượng trong 1 văn bản cụ thể
 
 
 
 
 
Lấy ví dụ và phân tích tính hình tượng của 1 văn bản nghệ thuật đã học
 
 
 
Tính truyền cảm của VBNT được thể hiện ở những yếu tố nào?
 
 
Giải thích tính truyền cảm trong 1 VB cụ thể
 
 
 
Lấy ví dụ và phân tích tính truyền cảm của 1 VBNT đã học
 
 
Trình bày tính cá thể hóa trong ngôn ngữ nghệ thuật?
 
Mô tả tính cá thể của 2 tác giả văn học
 
 
Lấy ví dụ và phân tích tính cá thể của 2 VBNT

 
Bước 5: Biên soạn các câu hỏi/ bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu đã mô tả

Mức độ nhận biết Mức độ thông hiểu Mức độ vận dụng và vận dụng cao
 
Trình bày những hiểu biết về ngôn ngữ nghệ thuật?
 
Giải thích những biểu hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong 1 văn bản
 
Xác định điểm khác biệt của ngôn ngữ sinh hoạt và ngôn ngữ nghệ thuật
 
 Nhận biết phạm vi sử dụng của ngôn ngữ nghệ thuật là gì?
 
Phân loại ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản nghệ thuật
 
So sánh phạm vi sử dụng của ngôn ngữ nghệ thuật và ngôn ngữ sinh hoạt
 
Gọi tên những chức năng của ngôn ngữ nghệ thuật?
 
 Phân biệt điểm giống và khác nhau về chức năng của ngôn ngữ nghệ thuật và ngôn ngữ sinh hoạt
 
Xác định được chức năng thông tin và thẩm mĩ của ngôn ngữ nghệ thuật ở 1 ví dụ cụ thể
 
 
Trình bày những đặc trưng cơ bản của PCNNNT?
 
 
 
Giải thích được 3 đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật?
 
 
Phân tích được 3 đặc trưng cơ bản đó trong 1 văn bản cụ thể
 
 
Tính hình tượnglà gì? Tính hình tượng được thể hiện ở những yếu tố nào trong văn bản nghệ thuật?
 
 
Giải thích tính hình tượng trong bài thơ “ Bánh trôi nước” của HXH
 
 
 
 
 
Lấy ví dụ và phân tích tính hình tượng của 1 văn bản nghệ thuật đã học
 
 
 
Tính truyền cảm của VBNT được thể hiện ở những yếu tố nào?
 
 
Chỉ ra tính truyền cảm trong bài thơ “ Bánh trôi nước” của HXH
 
 
 
Lấy ví dụ và phân tích tính truyền cảm của 1 VBNT đã học
 
Trình bày tính cá thể hóa trong ngôn ngữ nghệ thuật?
 
 
Mô tả  tính cá thể của 2 tác giả Xuân Diệu và Nguyễn Bính ?
 
 
Lấy ví dụ và phân tích tính cá thể của 2 VBNT

 Bước 6: Thiết kế tiến trình dạy học
Tiến trình dạy học của bài học bao gồm các hoạt động sau:

 1. Hoạt động 1: Giới thiệu tên bài học, mục tiêu bài học

Cách thức hoạt động: GV chiếu cho HS xem hoặc yêu cầu Hs đọc sgk
                                      PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
   Nhóm 1: Tên học sinh
Lớp  :
   Trường:
 Bài học: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

                                          Ngôn ngữ nghệ thuật
 
 
Khái niệm
 
 
Phạm vi sử dụng
 
 
Phân loại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
   Nhóm 1: Tên học sinh
Lớp  :
   Trường:
    Bài học:   Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

                                        Phong cách  ngôn ngữ nghệ thuật
                                                  Tính hình tượng
 
 
Đặc điểm
 
 
Tính hình tượng biểu hiện như thế nào ở 1 số đoạn thơ đoạn văn mà em đã học trong chương trình
 
 
Tác dụng của tính hình tượng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
   Nhóm 1: Tên học sinh
Lớp  :
   Trường:
    Bài học:   Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

                                        Phong cách  ngôn ngữ nghệ thuật
                                                  Tính truyền cảm
 
 
Đặc điểm
 
 
Tính truyền cảm biểu hiện như thế nào ở 1 số đoạn thơ đoạn văn mà em đã học trong chương trình
 
 
Tác dụng của tính truyền cảm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
   Nhóm 1: Tên học sinh
Lớp  :
   Trường:
    Bài học:   Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

                                        Phong cách  ngôn ngữ nghệ thuật
                                                  Tính cá thể
 
 
Đặc điểm
 
 
Tính cá thể thể hiện như thế nào ở hai tác giả Tú Xương và Nguyễn Khuyến
 
Tại sao VBNT lại có tính cá thể?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
 
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu :

Không có kính, ừ thì có bụi,

Bụi phun tóc trắng như người già

Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc

Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.

Không có kính, ừ thì ướt áo

Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời

Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa

Mưa ngừng, gió lùa khô, mau thôi.

( Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật).

 1. Văn bản trên thuộc PCNNNT không?
 2. Nêu nội dung thông tin và nội dung thẩm mĩ của văn bản?
 3. Kể tên một số hình ảnh được gợi ra từ văn bản. Phân tích BPTT được thể hiện trong văn bản – Đó có phải biểu hiện tính hình tượng không ?

5.Chỉ ra biểu hiện tính các thể hóa của văn bản khi so sánh với tác phẩm Đồng chí ( chính Hữu)
4 Hãy phân tích tính truyền cảm của văn bản?
 ( Nhóm Bắc Ninh)
Tài liệu sưu tầm bởi Admin
Xem thêm : Trọn bộ giáo án Ngữ văn soạn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá
Giáo án ngữ văn 10 
Giáo án ngữ văn 11
Giáo án ngữ văn 12
 

Bài viết liên quan

52 Comments

   • phép thế :Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế các từ ngữ đã có ở câu trước
    Ví dụ:
    “Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân phong kiến.
    Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa” . (Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục)
    Các phép liên kết được sử dụng là:
    – Phép lặp: “Trường học của chúng ta”
    – Phép thế: “Muốn được như thế”… thay thế cho toàn bộ nội dung của đoạn trước đó.
    “Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân phong kiến.
    còn phép đối:Nhận biết phép đối: là cách sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, các thành phần câu, vế câu song song, cân đối trong lời nói nhằm tạo hiệu quả diễn đạt: nhấn mạnh về ý , gợi liên tưởng, gợi hình ảnh sinh động, tạo nhịp điệu cho lời nói, biểu đạt cảm xúc tư tưởng…
    -Số lượng âm tiết của hai vế đối phải bằng nhau.
    – Các từ ngữ đối nhau phải có số âm tiết bằng nhau, phải có thanh trái nhau về B/T.
    – Các từ ngữ đối nhau phải cùng từ loại với nhau (danh từ đối với danh từ, động từ – tính từ đối với động từ – tính từ).
    – Các từ đối nhau hoặc phải trái nghĩa với nhau,hoặc phải cùng trường nghĩa với nhau, hoặc phải đồng nghĩa với nhau để gây hiệu quả bổ sung, hoàn chỉnh về nghĩa..
    Có hai loại đối:
    + Tiểu đối (tự đối): Các yếu tố đối xuất hiện trong nội bộ một câu, một dòng.
    + Trường đối ( bình đối ): dòng trên và dòng dưới, đoạn trên và đoạn dưới đối nhau
    Tác dụng của đối:
    -Gợi sự phong phú về ý nghĩa (tương đồng và tương phản).
    -Tạo ra sự hài hoà về thanh.
    -Nhấn mạnh ý.

 1. cô ơi nếu nghị luận xã hội mà người ta cho đề về thực phẩm bẩn , nguồn nước ô nhiễm thì mình nói về thưc trạng xong thì nói về phần gì nữa ạ e cảm ơn

   • biện pháp tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. “Tiếng rơi” của lá vốn được cảm nhận bằng thính giác nhưng nhà thơ đã cảm nhận bằng xúc giác “rất mỏng” và hơn nữa là bằng thị giác “rơi nghiêng”. Bằng cách sử dụng biện pháp tu từ ấy, nhà thơ đã khiến người đọc như được chạm tay, như được nhìn thấy hình ảnh chiếc lá đa rơi nhẹ bên thềm

   • tìm và phân tích tác dụng của 2 biện pháp tu từ trong văn bản trên : Vẫn như xưa vườn dừa quê tôi
    Sao lòng tôi vẫn thấy yêu hơn
    Ôi thân dừa đã hai lần máu chảy
    Biết bao đau thương biết mấy oán hờn
    Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vủt
    Lá vẫn xanh rất mực dịu dànng
    Rễ dừa bám sâu trong lòng đất
    Như dân làng bám chặt quê hương

 2. Theo cô thì hình ảnh “buồm trăng” trong câu thơ : ” Thuyền ta lái gió với buồm trăng” (Huy Cận – Đoàn thuyền đánh cá) có sử dụng biện pháp tu từ nào không? Nếu có thì là biện pháp gì và tác dụng của nó ạ? Mong cô sớm hồi đáp. Cảm ơn cô nhiều

  • – Hình ảnh ẩn dụ : “buồm trăng” được xây dựng trên sự quan sát rất thực và sự cảm nhận lãng mạn của nhà thơ Huy Cận
   + Từ xa nhìn lại, trên biển có lúc thuyền đi vào khoảng sáng của vầng trăng. Trăng và cánh buồm chập vào nhau , trăng trở thành cánh buồm.
   + Vẻ đẹp của thiên nhiên làm nhòa đi cánh buồm vất vả, làm cho công việc trở nên nhẹ nhàng,lãng mạn . Thuyền ra khơi làm công việc đánh bắt nhọc nhằn trở hành một du thuyền.

 3. Cô ơi! Cho em hỏi, trong truyện kiều các hình ảnh cửa bể chiều hôm, hoa trôi man mác, nội cỏ rầu rầu và chân may mặt đất, tiếng sóng là ẩn dụ hay hoán dụ ạh?

 4. Dạ cô ơi đề bài yêu cầu phân tích cấu tạo ngữ pháp bài thơ sau:
  Nào đâu cái yếm lụa sồi?
  Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
  Nào đâu cái áo tứ thân?
  Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
  Nói ra sợ mất lòng em
  Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
  Thì em phải phân tích như thế nào ạ?
  cô giúp em với

 5. dạ. em chào cô. CÔ ơi, cô có thể cho em số đt hay địa chỉ mail của cô được không ah. khi nào có việc em có thể nt hỏi cô được không ah?

 6. Cô ơi, cho em hỏi,e vẫn chưa hiểu rõ về từ cách thức trong ẩn dụ cách thức và lấy cái cụ thể gọi cái trìu tượng trong hoán dụ, cô giảng lại hộ em ạ, và cho em một số dấu hiệu phân biệt 4 loại ẩn dụ và hóa dụ, cảm ơn cô, mong cô trả lời !

 7. chào cô . cô cho em hỏi là làm sao để phân biệt nhân hóa với hoán dụ và ẩn dụ . cô cho em vài ví dụ rồi giải thích rõ giúp em luôn nhé. em cảm ơn cô nhiều lắm ạ

 8. Cô ơi, câu
  Chỉ có thuyền mới hiểu
  Biển mênh mông nhường nào
  Chỉ có biển mới hiểu
  Thuyền đi đâu về đâu
  Đây là ẩn dụ hay hoán dụ ạ
  Tác dụng như nào ạ
  ????

 9. Cô ơi cô có thể phân tích tác dụng của biện pháp hoán dụ trong câu này đc k
  ” Bàn tay ta làm nên tất cả
  Có sức người sỏi đá cũng thành công”

 10. Cô ơi cô , cô giúp em làm bài văn từ 5-7 câu về cảm nhận của em về phép hoán dụ trong 2 câu sau :
  Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
  Miền Nam mong Bác nỗi mong cha

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*