Category Archives: Đọc hiểu + NLXH

Những đề nghị luận xã hội, đề đọc hiểu có đáp án và bài văn mẫu, đề thi Ngữ văn lớp 10-11-12

Đoạn văn nghị luận xã hội: Đối với tôi chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất

Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/chỊ về ý kiến sau: “Đối với tôi chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất” (V.I. Lênin). Đoạn văn mẫu NLXH 200 chữ Thành công đến với con người nhờ vào sự nỗ lực hết mình của bản thân. Chiến thắng… Read More »

Suy nghĩ về ý kiến:Điều quan trọng không phải là chúng ta có chết hay không mà là chúng ta sẽ sống như thế nào

Bộ đề nghị luận xã hội tham khảo. Đoạn văn mẫu NLXH 200 chữ. Đề bài : Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: “Điều quan trọng không phải là chúng ta có chết hay không mà là chúng ta sẽ sống như thế nào?” (J.… Read More »

Nghị luận xã hội: Muốn thành công, bạn không cần là người giỏi nhất. Hãy là người ham học hỏi nhất

Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: “Muốn thành công, bạn không cần là người giỏi nhất. Hãy là người ham học hỏi nhất”. Đoạn văn Nghị luận xã hội tham khảo Thành công là một chuỗi hành trình liên tục. Và công thức thành công… Read More »

NLXH: Thành công không bao giờ đến nếu bạn cứ nghĩ mãi mà không bắt tay vào làm

Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: “Thành công không bao giờ đến nếu bạn cứ nghĩ mãi mà không bắt tay vào làm”. Đoạn văn Nghị luận xã hội tham khảo Thành công là đích đến, là mục tiêu mà ai cũng mong muốn đạt… Read More »