Category Archives: Tuyển sinh vào 10

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Văn tỉnh Bình Định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG          BÌNH ĐỊNH                                         NĂM HỌC 2017- 2018    Đề chính thức                                              MÔN THI: NGỮ VĂN                                                                         NGÀY THI: 13-6-2017 Thời gian làm bài : 120 phút( không kể thời gian phát đề) Câu 1: ( 4.0 điểm) Đọc kĩ… Read More »

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Phần I: Đọc hiểu (4 điểm) Mở đầu bài thơ Ánh trăng, Nguyễn Duy viết: “Hồi nhỏ sống với đồng với sông rồi với bể hồi chiến tranh ở rừng vầng… Read More »