Category Archives: ĐỀ THI ĐÁP ÁN

Tuyển tập những đề thi có đáp án.Bộ đề luyện thi dành cho học sinh lớp 10-11-12 ôn thi THPT Quốc gia, những bài văn mẫu hay nhất

Đề đọc hiểu : Nguyễn Đình Chiểu- Ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc 2

Bộ đề đọc hiểu ôn thi THPT Quốc gia có đáp án Đề đọc hiểu  văn bản : Nguyễn Đình Chiểu- Ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi.         “Ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu, một nhà thơ lớn của nước ta, đáng… Read More »

Đề đọc hiểu đoạn mở đầu Ai đã đặt tên cho dòng sông

Bộ đề đọc hiểu ôn thi THPT Quốc gia có đáp án, Đề đọc hiểu đoạn mở đầu bài kí  Ai đã đặt tên cho dòng sông- Hoàng Phủ Ngọc Tường Đọc đoạn văn bản sau và trả lời các câu hỏi: “ Trong những dòng sông đẹp ở các nư­ớc mà tôi thư­ờng nghe… Read More »

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Văn tỉnh Bình Định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG          BÌNH ĐỊNH                                         NĂM HỌC 2017- 2018    Đề chính thức                                              MÔN THI: NGỮ VĂN                                                                         NGÀY THI: 13-6-2017 Thời gian làm bài : 120 phút( không kể thời gian phát đề) Câu 1: ( 4.0 điểm) Đọc kĩ… Read More »