Đề đọc hiểu về bài thơ Việt Bắc Tố Hữu

Đề đọc hiểu về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

“- Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.

Mọi hành động sử dụng lại nội dung trên website xin hãy ghi: Nguồn bài viết từ Vanhay.edu.vn

Mình về mình có nhớ không

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?

 

Tiếng ai tha thiết bên cồn

Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi

Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…”

                                                          (việt bắc  – Tố Hữu)

Câu 1 (0.5điểm):

Đoạn thơ trên tập trung làm nổi bật điều gi?

 1. Khung cảnh chia li
 2. Tâm trạng nhớ thương của người ở lại
 3. Thiên nhiên Việt Bắc

Câu 2 (0.5điểm):

“Mười lăm năm” là khoảng thời gian nào?

 1. Từ Cách mạng tháng Tám đén khi người kháng chiến trở về thủ đô
 2. Từ thời kỳ kháng Nhật( khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940) đến khi người kháng chiến trở về thủ đô
 3. Từ khi giặc Pháp đến xâm lược đến khi người kháng chiến trở về thủ đô.

Câu 3 (0.5điểm):

Trong đoạn thơ ai là người lên tiếng trước?

 1. Người ra đi
 2. Người ở lại
 3. Cả hai cùng im lặng

Câu 4 (0.5điểm)

Hình ảnh “Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay” diễn tả những cung bậc cảm xúc nào?

Câu 5 (1.0điểm):

Biện pháp tu từ được sử dụng hiệu quả nhất trong đoạn thơ là gì? Tác dụng của biện pháp tu từ đó?

Câu 6 (1.0điểm)

Sáng tạo của Tố Hữu trong việc sử dụng hình thức của đoạn thơ

de doc hieu viet bac to huu

ĐÁP ÁN

Câu 1 (0.5điểm):

 • Đáp án đúng A / Khung cảnh chia li

Câu 2: (0.5 điểm)

– Đáp án đúng B / Từ thời kỳ kháng Nhật( khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940) đến khi người kháng chiến trở về thủ đô

Câu 3: (0.5 điểm):

– Đáp án đúng B / Người ở lại

Mức không đạt(0 điểm):

Câu 4: (0.5 điểm):

 • HS nêu được : Hình ảnh diễn tả nỗi nhớ nhung, lưu luyến, bịn rịn giữa kẻ ở và người đi

Mức chưa tối đa: (0.25 điểm):       

 • HS nêu được: + Bộc lộ những tình cảm , cảm xúc dạt dào

+ Bộc lộ những xúc động khó nói bằng lời

Câu 5(1.0điểm):

– HS nêu được 2 biện pháp: + Điêp từ “nhớ”: diễn tả nỗi nhớ tràn đầy, tha thiết

                                          + Hoán dụ “áo chàm”: Chỉ người Việt Bắc, diễn tả tình cảm quân dân gắn bó, tha thiết

Mức chưa tối đa: (0.5 điểm):         

 • HS nêu được một trong hai biện pháp tu từ và giá trị của biện pháp đó
 • Hoặc HS chỉ nêu được các biện pháp tu từ

Câu 6: (1.0 điểm):

– HS nêu được : + Hình thức đối đáp của ca dao dân ca với cặp đaị từ” mình – ta”

+ Tố Hữu vận dụng sáng tạo vào việc thể hiện những tính cảm cách mạng lớn lao

Mức chưa tối đa: (0.5 điểm):         

 • HS nêu được hình thức đối đáp của ca dao dân ca
 • Hoặc HS chỉ ra hình thức này được sử dụng để thể hiện tình cảm Cách mạng

(Tài liệu sưu tầm )

Xem thêm : Bộ đề đọc hiểu mới nhất, theo chuẩn cấu trúc của Bộ : http://vanhay.edu.vn/tag/de-doc-hieu

Tất tần tật về  bài Việt Bắc Tố Hữu: http://vanhay.edu.vn/tag/viet-bac

2 Comments

 1. bạn trang ah. bạn dạy 12 lâu chưa. đianj thơ ở đề 1 là diễn tả tâm trạng lưu luyến của ng về ng ở chứ k phải khung cảnh chia li nhé bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*