Category Archives: BÀI VĂN MẪU

Tuyển tập những bài văn hay dành cho học sinh lớp 10- 11-12 ôn thi học kì, thi THPT Quốc gia, những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi

Ôn tập bài Tràng Giang- Huy Cận

Ôn tập bài Tràng Giang- Huy Cận. Những dạng đề thi về bài Tràng Giang: Dạng 1 : Cảm nhận/ phân tích khổ thơ Bài thơ  có 4 khổ, trong đó khổ 1 xác suất thi nhiều hơn. Dạng 2: Nghị luận ý kiến bàn về bài thơ : Đề bài trích dẫn 1 nhận… Read More »

Bàn về quan niệm tình yêu trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Đề bài: Về bài thơ “ Sóng” của Xuân Quỳnh, có ý kiến cho rằng: “ Bài thơ thể hiện quan niệm rất mới mẻ và hiện đại của Xuân Quỳnh về tình yêu”. Nhưng lại có ý kiến khác cho rằng “Bài thơ thể hiện quan niệm về tình yêu mang tính truyền thống”.… Read More »

Bài thơ Việt Bắc là khúc tình ca và cũng là khúc hùng ca về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến

Đề bài:  “ Bài thơ Việt Bắc  của Tố Hữu  là khúc tình ca và cũng là khúc hùng ca về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến”. Hãy bình luận ý kiến trên Nghị luận chứng minh ý kiến bàn về bài Việt Bắc- Ngữ văn 12 Gợi ý: Mở bài : Đề tài kháng… Read More »

Phân tích đoạn trích Đất nước để làm rõ tư tưởng đất nước của nhân dân

Phân tích đoạn trích “Đất nước” trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm để làm rõ tư tưởng đất nước của nhân dân Để Bài: Tư tưởng “Đất nước của Nhân dân” được Nguyễn Khoa Điềm thể hiện như thế nào trong chương “Đất nước” (Trích trường ca “Mặt đường khát vọng”). Bài… Read More »