Author Archives: Admin

Phân biệt cách thức xây dựng đoạn văn: Diễn dịch, quy nạp, móc xích, tổng phân hợp,song hành, rút gọn

Phương pháp nhận biết các hình thức đoạn văn + Các cách thức xây dựng đoạn văn gồm có diễn dịch, quy nạp, móc xích, tổng phân hợp, song hành, rút gọn. Thông thường, có hai kiếu bài liên quan đến cách thức xây đựng đoạn văn: Kiểu bài thứ nhất là yêu cầu học… Read More »

Giáo án bài Tấm Cám soạn theo phương pháp dạy học tích cực

Soạn bài Tấm Cám Ngữ văn lớp 10. Thiết kế bài dạy theo tiến trình hoạt động của học sinh. Giáo án Tấm Cám soạn theo phương pháp mới, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh Tiết theo PPCT: 23 Ngày soạn: Ngày dạy: TẤM CÁM MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Về kiến… Read More »

Cảm hứng sử thi trong Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình

Đề bài : Điểm khác biệt giữa Cảm hứng sử thi trong Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình Hướng dẫn làm bài * Mục đích của câu hỏi: Kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức. kĩ năng tạo lập văn bản của học sinh. * Yêu cầu: a, Về kĩ năng: Thí… Read More »

Giáo án bài Đất nước- Nguyễn Khoa Điềm soạn theo phương pháp mới

 Soạn bài Đất nước ,SGK Ngữ văn 12. Giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Giáo án chuẩn cáu trúc 2018 Tiết 27: Đọc văn: ĐẤT NƯỚC (Trích  trường ca Mặt đường khát vọng)                                                                              Nguyễn Khoa Điềm MỤC TIÊU Kiến thức – Cái nhìn mới mẻ, sâu sắc về… Read More »

Giáo án bài Việt Bắc – Tố Hữu, soạn theo 5 hoạt động

Soạn bài Việt Bắc Ngữ văn lớp 12. Giáo án theo cấu trúc mới. Soạn giáo án theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Tiết 24: Đọc văn: VIỆT BẮC        Tố Hữu MỤC TIÊU Kiến thức – Khúc hồi tưởng ân tình về Việt Bắc trong những năm cách mạng… Read More »