Soạn giáo án bài phong cách ngôn ngữ chính luận

Giáo án Tiếng Việt: PHONG CÁCH  NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Soạn giáo án ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực, xây dựng chủ đề dạy học tích hợp  Bước 1: xác định vấn đề cần giải quyết trong bài học  Phong cách ngôn ngữ chính luận Bước 2: xây dựng nội dung chủ đề… Read More »

Giáo án bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy

XÂY DỰNG BÀI HỌC MINH HỌA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BÀI:           TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU, TRỌNG THỦY Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết trong bài học Đọc hiểu truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy theo đặc trưng thể loại. Bước 2:… Read More »